Arata mai mult

Formular de inscriere la Tombola

Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

REGULAMENTUL OFICIAL AL LOTERIEI PUBLICITARE („CAMPANIE”) „EINHELL ITI PLATESTE FACTURA DE ENERGIE!”

Conditii de participare

Sectiunea 1: Organizatorul concursului

(01.02.2022 – 30.04.2022)

Organizatorul campaniei ”EINHELL ITI PLATESTE FACTURA DE ENERGIE!” (denumita in continuare „Concurs”) este EINHELL ROMANIA S.R.L. cu sediul in Sat Dragomiresti Deal, Comuna Dragomiresti Vale, Aleea Maria – Laura, nr. 5, Parc Industrial Dragomiresti, Hala B1, Judet Ilfov,  tel/fax 021.318.55.44 / 021.404.33.35, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/611/2008, cod fiscal RO 15901944, reprezentata legal prin Director General Cornel Tutuianu in calitate de Administrator.

Sectiunea 2: Obiectul

 1. Scopul Campaniei este promovarea produselor EINHELL Romania SRL.
 2. Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii.
 3. Prin participarea la Campanie, participantul confirma ca a luat la cunostinta prevederile prezentului regulament si este de acord cu acestea.
 4. Participantii se obliga sa respecte prevederile, termenii si conditiile stabilite prin prezentul regulament.

Sectiunea 3: Locul si durata desfasurarii concursului

 1. Concursul de tip tombola cu extragere online „EINHELL ITI PLATESTE FACTURA DE ENERGIE!” se va desfasura din data de 01.02.2022, ora 00:00 pana in data de 30.04.2022, ora 23:59, perioada in care se pot face inscrieri pentru participare.
 2. Campania de promovare si Extragerea castigatorilor se vor desfasura exclusiv online.
 3. Dupa data incheierii Campaniei, respectiv 30.04.2022, ora 23:59, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

Sectiunea 4: Regulamentul concursului

 1. Regulamentul concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in format electronic, pe pagina de Concurs la adresa www.einhell.ro/ro-ro/tombola.html.
 2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, respectiv prin publicarea pe site-ul www.Einhell.ro/tombola.
 4. Participantilor le revine obligatia de a parcurge modificarile, cat timp acestea sunt afisate pe pagina de internet mentionata. Organizatorul nu va face alte demersuri de informare in afara de afisarea pe pagina mentionata.

Sectiunea 5: Drepturi si conditiile de participare

 1. La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice cu varsta minima de 16 ani avand dominicliul si resedita in Romania si persoane juridice cu sediul social in Romania.
 2. Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane: angajatii organizatorului sau rudele acestora in linie directa pana la gradul IV; angajatii oricaror companii colaboratoare ale organizatorului implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului sau rudele acestora in linie directa pana la gradul IV;
 3. Participantul trebuie sa achizitioneze in perioada desfasurarii campaniei orice produse Einhell in valoare minima de 350 RON pe aceeasi factura si trebuie sa inregistreze achizitia pe site-ul https://www.einhell.ro/ro-ro/tombola.html, cu ocazia inscrierii la concurs.
 4. Dreptul de participare apartine exclusiv participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.
 5. Prin participarea la concurs participantii declara ca au inteles si ca au acceptat faptul  ca Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si premiile acordate. Astfel, numele si prenumele celor desemnati castigatori si premiile acordate vor fi publicate pe site-ul concursului www.einhell.ro/tombola.
 6. Dreptul de participare la concurs este pierdut in cazul in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale, iar in cazul in care castigatorul a oferit asemenea date acesta va fi descalificat urmand sa se organizeze o noua atribuire a premiului.
 7. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fel de informatie falsa furnizata de Participanti, precum nici pentru prelucrarea informatiilor astfel furnizate.

Sectiunea 6: Mecanismul concursului

 1. Utilizatorii vor fi informati de concurs de pe pagina web special dedicata „EINHELL ITI PLATESTE FACTURA DE ENERGIE!” pe pagina www.einhell.ro/ro-ro/tombola/termeni-de-participare-einhellro.html
 2. Participantii  se pot inscrie in concurs incepand cu data de 01.02.2022 ora 00:00 si pana la data de 30.04.2022, ora 23:59, dupa achizitionarea, in cadrul perioadei Campaniei, a oricaror produse Einhell in valoare minima de 350 RON pe aceeasi factura, prin completarea formularului si inscrierea facturii / bonului fiscal aferent achizitiei.
 3. In formularul de inscriere participantul trebuie sa introduca urmatoarele date de identificare: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, seria si numarul de bon sau al facturii de achizitie produselor Einhell si sa urmeze instructiunile pentru finalizarea inregistrarii.
 4. Persoanele juridice se pot inscrie la concurs inregistrand denumirea societatii comerciale si codul unic de inregistrare al acesteia (CUI) in campurile "Prenume" si "Nume" din formularul de inregistrare.
 5. Orice persoana poate participa de mai multe ori, dar cu conditia de a inscrie in concurs bonuri/facturi de achizitie diferite, la fiecare inregistrare, ale produselor Einhell, corespunzatoare unor achizitii efectuate in cadrul duratei concursului, conform punctului 6.
 6. Concursul va avea cate o extragere lunara, in fiecare zi de 15 a lunii urmatoare, pentru toate facturile de achizitie din luna anterioara, in cadrul carora vor fi desemnati cate 10 castigatori pentru fiecare luna in parte. Programul extragerilor va fi:
  • 15 Martie pentru toate facturile de achizitie din Februarie, inregistrate in concurs pana la data de 14 Martie inclusiv;
  • 15 Aprilie pentru toate facturile de achizitie din Martie, inregistrate in concurs pana la data de 14 Aprilie inclusiv;
  • 16 Mai pentru toate facturile de achizitie din Aprilie, inregistrate in concurs pana la data de 15 Mai inclusiv;

Sectiunea 7: Premiile concursului

 1. In urma extragerilor, va fi achitata o singura factura de energie (current electric sau gaze - la alegere) in fiecare luna, pentru fiecare dintre cei 10 castigatori, in valoare maxima de 600 RON:
  • daca valoarea facturii este mai mica de 600 RON, atunci Einhell va plati valoarea integrala a facturii; 

  • daca valoarea facturii este mai mare de 600 RON, atunci Einhell va plati 600 RON, diferenta urmand a fi suportata de participant. 

 2. Plata premiului va fi facuta in contul participantului si nu catre furnizorul de energie.

 3. Factura de energie trebuie sa fie aferenta domiciliului, resedintei sau sediului social/secundar al persoanei fizice sau juridice care a facut achizitia conform facturilor de achizitie si s-a inscris in concurs.

Sectiunea 8: Desemnarea castigatorilor

 1. Pentru efectuarea extragerii castigatorilor intr-un mod transparent si impartial, vom folosi serviciul independent TrageriLaSorti.ro, operat de S.C. Konk Media SRL.
 2. Castigatorii vor fi desenmnati prin tragere la sorti publica, prin intermediul platformei tragerilasorti.ro.
 3. Numele castigatorilor vor fi afisate public de catre tragerilasorti.ro imediat dupa terminarea extragerilor.
 4. Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.
 5. Dupa extragere, castigatorii vor fi anuntati in max 48h prin intermediul telefonului sau adresei de email inregistrate. Einhell Romania nu isi asuma responsabilitatea corectitudinii numarului de telefon sau adresei de email.
 6. In cazul in care castigatorul nu raspunde in termen de 72h la apelul Einhell Romania, castigatorul va fi descalificat.
 7. Urmatoarele date cu caracter personal vor fi incarcate, temporar, in aceasta platforma: email, nume, prenume, numar de telefon.
 8. Datele vor fi folosite de software-ul instalat pe serverele TrageriLaSorti.ro, exclusiv pentru extragerea aleatorie a castigatorilor si pentru posibilitatea interogarii bazei de date de catre participanti, pentru confirmarea inscrierii in concurs. La 3 luni*  de la efectuarea extragerii, datele vor fi sterse permanent de pe serverele TrageriLaSorti.ro.

Sectiunea 9: Notificarea si predarea premiilor

 1. Castigatorii concursului si premiile acordate vor fi publicati pe pe pagina de Facebook a Einhell Romania dupa confirmarea tuturor castigatorilor. Ulterior, castigatorii vor fi contactati prin intermediul datelor de contact furnizate de participant (telefon, e-mail) si le vor fi comunicate modalitatile prin care vor putea intra in posesia premiului.
 2. Castigatorul va intra in posesia premiului dupa cel mult 5 zile lucratoare de la comunicarea adresei de livrare, astfel: castigatorul va oferi un numar de telefon de contact, contul bancar si numele bancii la care acesta este deschis, sau toate informatiile necesare pentru utilizarea unui serviciu de transfer de bani la care are acces, sau o adresa postala la care se poate transmite premiul prin mandat postal sau alt serviciu similar, pentru a se trimite premiul.
 3. Daca va fi cazul Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 4. In cazul castigatorilor de alta cetatenie, dar cu resedinta in Romania, obligatia de a vira impozitul catre autoritatea competenta revine Organizatorului, in cazul existentei unei conventii de evitare a dublei impunere intre Romania si statul de origine al castigatorului, Castigatorul fiind obligat la a-si da concursul in a furniza toate documentele necesare solicitate de catre Organizator, refuzul acestuia in acest scop dand dreptul Organizatorului de a refuza acordarea premiului.

Sectiunea 10: Incetarea concursului

Prezentul Concurs va inceta de drept in data de 30.04.2022, ora 00:00.

Sectiunea 11: Protectia datelor personale

 1. Prelucrarea datelor personale se realizeaza pentru  a acorda posibilitatea de a raspunde invitatiei de participa la campanie si de a fi desemnat castigator si ulterior pentru acceptarea si intrarea in posesie a premiului. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizata in mod legal, cu respectarea principiilor de prelucrare prevazute de legislatia specifica, in vederea participarii la aceasta campanie, validarii castigatorilor si atribuirii premiilor si  in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce-i revin Organizatorului legat de acordarea premiilor castigatorilor si evidenta financiar-contabila aferenta inmanarii premiilor. Datele castigatorilor vor fi stocate pe perioada impusa de lege pentru pastrarea documentelor justificativ contabile cu respectarea confidentialitatii si a legii privind arhivarea, in scopul dovedirii in fata autoritatilor fiscale romane a indeplinirii obligatiilor legale.
 2. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor/prepusilor sai si a partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si cu exceptia prevazuta la aliniatul urmator.
 3. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si declara ca au inteles si acceptat ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele precum si premiile acordate vor fi facute publice in conformitate cu obligatiile legale ale Organizatorului.
 4. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, ale Participantilor, stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
 5. Participantilor la concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date astfel:
  • Dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si in acest caz afirmativ, acces la datele respective; 
  • Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu character personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii in conditiile prevazute de prevederile legale aplicabile;
  • Dreptul de a depune o plangere in afara unei autoritati de supraveghere (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,)
  • Fara a va afecta dreptul dumneavoastra de a contacta in orice moment autoritatea de supraveghere, va rugam sa ne contactati in prealabil la adresa de email officero@einhell.com si va promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a trata cu seriozitate sesizarea si a rezolva aspectele sesizate. Dvs. aveti si dreptul de a va adresa instantei.
  • Dreptul de a va retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza pe baza consimtamantului. Retragerea consimtamantului nu aduce atingere prelucrarilor anterioare.
  • Dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  • Datele pot fi dezvaluite exclusiv unor destinatari care sunt furnizori ai Organizatorului, cum ar fi curierul care livreaza premiul, auditori etc.
 6. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la prezentul articol. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la concurs vor trimite Societatii EINHELL ROMANIA S.R.L. pe adresa din Sat Dragomiresti Deal, Comuna Dragomiresti Vale, Aleea Maria – Laura, nr. 5, Parc Industrial Dragomiresti, Hala B1, Judet Ilfov,  tel/fax 021.318.55.44 / 021.404.33.35, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cazul in care se va solicita stergerea datelor pe perioada de desfasurare a campaniei, Organizatorul va analiza daca poate da curs cererii in integralitate sau partial, avand in vedere obligatiile legale ce ii revin cu privire la pastrarea datelor.
 7. Organizatorul va putea sa refuze stergera datelor participantilor in masura in care exista alte prevederi legale care impun mentinerea lor in vederea indeplinirii de catre Organizator a unor obligatii legale.

Sectiunea 12: Limitarea raspunderii

 1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru erorile din datele de identificare, etc. furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, etc.
 2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit.
 3. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii de curierat etc.
 4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire/dovezii de primire a premiului conform unui inscris semnat catre societatea de curierat/posta, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.
 5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice perturbare in functionarea legaturilor de telecomunicatii, servere, interfete, browsere web si alte asemenea.
 6. Deciziile Organizatorului privind campania promotionala sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

Pentru întrebări legate de Regulament, modalitatea de participare, ridicare premii vă rugăm să ne contactați la telefon: 021 318 55 44 sau pe officero@einhell.com.

 

Prezentul regulament a fost autentificat, astazi, 31.01.2022, intr-un singur exemplar original ce se va pastra in arhiva societatii profesionale notariale si trei duplicate, dintre care doua au fost inmanate partii.

 

EINHELL ROMANIA SRL,

Administrator

Cornel Tutuianu